Ηλεκτρικό Παλετόραφο

Ηλεκτρικό Παλετόραφο

Κωδικός: P0618

Πεζού Χειριστή


Δυνατότητα ανύψωσης: 750kg στα 3,20m

και 1000kg στα 2,50m

Έτος κατασκευής: 2005

Λειτουργία: Ηλεκτρική κίνηση, Ηλεκτρική Ανύψωση

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 


Tel: 2310684153 


Email: sales@parastatidis.gr