Ψαλίδια
Ψαλίδια BAYKAL
Γωνιοκόπτης Υδραυλικά-Αέρος
Ψαλίδι Von Arx (6mm X 3m)
Υδραυλικό Ψαλίδι VON ARX (10mm X 3m)
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 2m)
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 3m)
Μηχανικό Ψαλίδι (4,00mm X 2,50mm)
Μηχανικό Ψαλίδι COLLADO (5mm Χ 2.50m)
Ψαλίδι Novastilmec (3mm X 3m)
Υδραυλικό Ψαλίδι (6mm X 2.50m)
Ψαλίδι WIEGER (4mm X 3.5m)
Ψαλίδι TFO (3mm X 2m)