Ψαλίδια
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 2m)
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 3m)
Μηχανικό Ψαλίδι COLLADO (5mm Χ 2.50m)
Ζουμποψάλιδο 50 ton Ρωσίας
Ψαλίδι Novastilmec (3mm X 3m)
Ζουμπάς Γερμανίας
Υδραυλικό Ψαλίδι VON ARX (10mm X 3m)
Ψαλίδι Von Arx (6mm X 3m)
Υδραυλικό Ψαλίδι (6mm X 2.50m)
Μηχανικό Ψαλίδι (4mm X 2m)
Μηχανικό Ψαλίδι KIRTI (1.5mm X 1.25m)
Ψαλίδι WIEGER (4mm X 3.5m)