Ψαλίδια
Γωνιοκόπτης Υδραυλικά-Αέρος
Υδραυλικό Ψαλίδι VON ARX (10mm X 3m)
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 2m)
Υδραυλικό Ψαλίδι OMAG (3mm X 3m)
Μηχανικό Ψαλίδι (4,00mm X 2,50mm)
Μηχανικό Ψαλίδι COLLADO (5mm Χ 2.50m)
Ψαλίδι Novastilmec (3mm X 3m)
Ψαλίδι RAS (2mm X 1.50m)
Μηχανικό Ψαλίδι (3mm X 2m)
Χειροκίνητο ψαλίδι (Καρμανιόλα) 1,00μ
Μηχανικό Ψαλίδι (2.50mm X 1.25mm)
Μηχανικό Ψαλίδι KIRTI (1.5mm X 1.25m)