Φρέζες
Φρέζα Μηχανουργική
Γραναζοκόπτης TOSS
Φρέζα CNC
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ321
Φρέζα Μηχανουργική Ρωσίας + Πλάνη
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ251
Φρέζα UNIVERSAL Ρωσίας
Φρέζα