Φρέζες
Οριζόντια Φρέζα Γερμανίας
Φρέζα WANDERER
Φρέζα CNC
Φρέζα Μηχανουργική
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ321
Φρέζα Μηχανουργική Ρωσίας + Πλάνη
Φρέζα Μηχανουργική Τσεχίας
Φρέζα Βουλγαρίας ΦΥ251
Φρέζα UNIVERSAL Ρωσίας
Φρέζα