Τόρνοι
Τόρνος TARNOW 1.50m
Τόρνος Machstroj Βουλγαρίας
Πλατότορνος VDF 1.00m
Τόρνος TARNOW 1.50m
Τόρνος TOS 2m