Δράπανα
Γερμανική Κολαουζιέρα
Τροχιστικό Τρυπανιών
Radial Σιδήρου
Radial Σιδήρου
Δράπανος Κολωνάτος Φ32
Δράπανος Φ40
Δράπανος Φ32
Κολαουζιέρα
Δράπανο Γραναζωτό
Δράπανος Φ16
Δράπανος Συλλεκτικός 1904