Πρέσες
Κρουστική Πρέσα 35ton
Κρουστική Πρέσα Weingarten 18ton
Κρουστική Πρέσα 35ton
Κρουστική Πρέσα Presse Cerini 80ton
Υδραυλική Πρέσα 150ton
Κρουστική Πρέσα 60ton
Κρουστική Πρέσα SCHULER 45ton
Κρουστική Πρέσα 50ton
Χειροπρεσάκι Ζουμπάς
Κρουστική Πρέσα SCHULER 80ton
Κρουστική Πρέσα 100ton
Πρεσάκι