Πρέσες
Πρέσα Χαρτιού
Πρέσα Υδραυλική 100ton
Πρέσα Κρουστική RAIMONDI
Πρέσα Κρουστική 20ton
Πρέσα Olympia 125ton
Πρέσα Κρουστική Olympia 60ton
Υδραυλική Πρέσα 150ton
Υδραυλικό Διατρητικό Μηχάνημα
Κρουστική πρέσα 10ton
Πρέσα Κρουστική 12ton
Πρέσα Κρουστική 15ton
Κρουστική Πρέσα Weingarten 18ton