Πρέσες
Κρουστική Πρέσα 35ton
Κρουστική Πρέσα Weingarten 18ton
Κρουστική Πρέσα 35ton
Πρέσα Κρουστική 25 ton
Κρουστική Πρέσα Olympia 80ton
Πρέσα Κρουστική 15ton
Πρέσα Κρουστική 50ton
Πρέσα Κρουστική 12ton
Πρέσα Υδραυλική Γερμανίας
Υδραυλικό Διατρητικό Μηχάνημα
Πρέσα Κρουστική 60ton
Πρέσα Κρουστική ATLAS 60ton