Παντογράφοι
Παντογράφος ’90
Παντογράφος Ξυλουργικός - (Φρέζα)