Παλετοφόρα
Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Juncheirich (1000kg X 3,00m)
Παλετοφόρο Χειρός (500kg - 1,60m)
Παλετοφόρο πεζού χειριστή BT (2000kg X 20cm)
Παλετοφόρο Χειρός (500kg - 1.60m)
Παλετοφόρο Ηλεκτρικό (1000kg - 3.00m)
Παλετοφόρο Ηλεκτρικό Πεζού - Χειριστή
Παλετοφόρο Crown (2000kg - 20cm)
Παλετοφόρο (500kg X 3.00m)
Παλετοφόρο Χειρός Γερμανίας
Παλετοφόρο πεζού χειριστή Linde (1800kg - 20cm)