Παλετοφόρα
Παλετοφόρο πεζού Χειριστή Jungheinrich (2000kg X 20cm)
Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Jungheinrich (1200kg X 2,50m)
Παλετοφόρο πεζού χειριστή BT (2000kg X 20cm)
Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Steinbock Boss (4.30m X 1500kg)
Ηλεκτρικό Παλετοφόρο BT (1250kg X 3.60m)
Παλετοφόρο Ηλεκτρικό (1000kg - 3.00m)
Ηλεκτρικό Παλετοφόρο χειριστή Komatsu (400kg - 3.50m)
Παλετοφόρο Ηλεκτρικό Πεζού - Χειριστή
Παλετοφόρο Crown (2000kg - 20cm)
Παλετοφόρο (500kg X 3.00m)
Παλετοφόρο Χειρός Γερμανίας
Παλετοφόρο πεζού χειριστή Linde (1800kg - 20cm)