Μηχανήματα Μετάλλου
Ψαλίδια
Πρέσες
Στραντζόπρεσσες
Φρέζες
Τόρνοι
Κύλινδροι
Plasma
Ηλεκτροκολλήσεις - Welding
Πριόνια
Δράπανα
Ηλεκτροπόντες
Παντογράφοι