Κλαρκ
Κλαρκ Clark Πετρελαίου (2500kg - 4.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ STILL (3000kg - 4.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ - Toyota Geneo (1500kg - 3.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ STILL R60-16 (1600kg - 3.00m)
Κλαρκ Υγραερίου Nissan (1500kg - 3.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ BT (1500kg - 4.70m)
Κλαρκ Πετρελαίου STILL (3000kg - 3.00m)
Κλαρκ Clark ’95
Κλαρκ Πετρελαίου TCM (2500kg - 3.00m)
Κλαρκ Βενζίνης TOYOTA (1500kg - 3,00m)
Κλαρκ Πετρελαίου Nissan (3000kg X 4.00m)
Κλαρκ Υγραερίου Hyster (3000kg - 3,00m)