Κλαρκ
Κλαρκ Clark Πετρελαίου (2500kg - 4.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ - Toyota Geneo (1500kg - 3.00m)
Ηλεκτρικό Κλάρκ Caterpillar
Κλαρκ Πετρελαίου Hyster (7.000Kg-4.00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ Mitsubishi (1.500Kg-4.30m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ BT (1500kg - 4.70m)
Κλαρκ Πετρελαίου STILL (3000kg - 3.00m)
Ηλεκτρικό Still (1.500kg-4.30m)
Κλαρκ Πετρελαίου TCM (2500kg - 3.00m)
Κλαρκ Υγραερίου Hyster (3000kg - 3,00m)
Ηλεκτρικό Κλαρκ Komatsu (900kg - 3.00m)
Reach Truck BT (2500kg - 8.00m)