Βαρούλκα
Βαρούλκο Verlinde
Βαρούλκο Demac
Βαρούλκο Stahl - Γερμανίας
Βαρούλκο Demac
Βαρούλκο Stahl 630kg
Βαρούλκο Αλυσίδας