Διάφορα
Κουρμπαδόρος Σωληνών
Δίδυμος Τροχός
Σπαστήρας Πλαστικού
Γερανοζυγός Ηλεκτρονικός 5ton
Πρέσα Χαρτιού
Ηλεκρογεννήτρια
Δίδυμος Τροχός
Γερανοζυγός Ηλεκτρονικός 3ton
Μηχάνημα συσκευασίας κιβωτίων
Ανέμη
Εργαλείο ανύψωσης
Καρότσι μεταφοράς αυγών