Διάφορα
Γεννήτρια Siemens 165 kVA
Γωνιοκόπτης Υδραυλικά-Αέρος
Αυτόματη Φιλιέρα Γερμανίας
Υδραυλικά Γκρουπ
Πλάνη Οριζόντια
Μηχάνημα για στεφάνια
Γωνιάστρα Ξυλουργική
Ρεκτιφιέ επιφάνειας ELB
Ραουλιέρα Ηλεκτρική
Yδραυλικός Κουρμπαδόρος
Κουρμπαδόρος Σωληνών
Δίδυμος Τροχός