Στραντζόπρεσσες
Στραντζόπρεσσα HACO (100ton Χ 3.00m)
Στραντζόπρεσσα ADIRA (200ton X 4.00m)
Στραντζόπρεσσα ADIPAS (30ton Χ 2.50m)
Στραντζόπρεσσα OMAGATI (40ton X 3.00m)
Στραντζόπρεσσα LVD (70ton X 3.00m)
Τσάκα Ηλεκτρική 2,00m
Τσάκα Ηλεκτρική 2,50m
Στραντζόπρεσσα DARLEY (150ton X 3.00m)
Τσάκα Χειροκίνητη (1.25m Χ 1.50mm)
Στραντζόπρεσσα (35ton X 2.50m)
Τσάκα Χειροκίνητη 3.00m
Στραντζόπρεσα COLLY (120ton X 6.00m)