Στραντζόπρεσσες
Σταντζόπρεσσα Indumac (200ton X 4.00m)
Στραντζόπρεσσα LVD (70ton X 3.00m)
Στραντζόπρεσσα ADIRA (200ton X 4.00m)
Στραντζόπρεσσα OMAGATI (60ton X 3.00m)
Στραντζόπρεσσα LVD (70ton X 3.00m)
Στραντζόπρεσσα DARLEY (150ton X 3.00m)
Τσάκα Αέρος (2,00m X 1.50mm)
Στραντζόπρεσα Haemerle Zofingen (250ton X 4.00m)
Στραντζόπρεσσα Υδραυλική (3.00m X 45ton)
Ηλεκτρική Τσάκα (1.50m X 2.00mm)
Τσάκα Χειροκίνητη (1.25m Χ 1.50mm)
Τσάκα Ηλεκτρική 2,50m